Terschellinger DNA

Notes


WILLEM CORNELIS RIJKEBOER

2 SOUR S47


Willem was een zwager van Cornelis Wiggles Swart, die op Kaard no 2 woonde, (zie voorgeschiednis van deze boerderij bij
# 8251) en daar landbouwer en smid was. Toen deze het bedrijf over deed aan zijn zoon Gerrit Swart en deze , schuin tegenover het ouderlijk huis, een eigen boerdrij op Horp stichttenam Willem Corn . Rijkeboer het huis Kaard no 2 over en zette daar als lanbbouwer het bedrijf voort. Zijn zoon Douwe volgde hem op en was de laatste boer op Kaard. In 1957 leverde deze de laatste melk aan de zuivelfabriek. Nu is het huis als zomerwoning in gebruik bij zijn dochter Aaltje Rijkeboer (wonend in Leeuwarden)


ELISABETH CORNELIS SWART

2 SOUR S47


JAN CORNELIS SWART

2 SOUR S47


GETTJE WIJBRANDS DEKKER

2 SOUR S47


WIGLE CORNELIS SWART

2 SOUR S47


Wigle kocht in 1889 de boerderij op Baaiduinen no 1, van Willem Willems Doeksen die zelf naar Amerika emigreerde. In 1915 verkocht Wigle de hele zaak , hij was toen zelf al 76 jaar, aan Wijbrand de Graaf. Bron: Teunis Schol in Sml, Dec. 2002, blz196.


GRIETJE ARIENS ROOS

2 SOUR S47


WIGLE SWART

Naar vaste wal vertrokken (Vlissingen)


TJEBBE CORNELIS SWART

2 SOUR S47


Naar vaste wal vertrokken (Vlissingen)


TRIJNTJE WIJBRANDS DEKKER

2 SOUR S47


JAN LEENDERTS GROENDIJK

2 SOUR S47


WIETSKE CORNELIS SWART

2 SOUR S47


TJEBBE GROENDIJK

Naar Engeland vertrokken, daar getrouwd en overleden


IEMKE CORNELIS ROOS

2 SOUR S359


TRIJNTJE CORNELIS SWART

2 SOUR S47


JAN PIETERS ZORGDRAGER

2 SOUR S47


woonpl. Noord-Amerika


NEELTJE CORNELIS SWART

2 SOUR S47


woonpl. Noord-Amerika In dit gezin zijn 5 kinderen geboren


SIES CORNELIS SWART

2 SOUR S357


Beroep:...zeeman


ANTJE CORNELIS ROOS

2 SOUR S360


ARIEN GERRITS ROGGEN

2 SOUR S47


woonpl. Kinnum. Vertrokken in 1882 naar Noord-Amerika. Zie S.m.l. 1991 1991, no 3, blz 178.


ALIDA CORNELIS SWART

2 SOUR S47


woonpl. Noord-Amerika Uit dit huw. 6 kinderen geboren.


GERRIT CORNELIS SWART

2 SOUR S47


Gerrit liet op Horp, schuin tegenover de ouderlijke woning op Kaard een eigen boerderij bouwen die in 1885 gereed kwam. In 1913 overleed hij, zestig jaar oud. Geen van zijn kinderen voelde voor het boeren en zodoende werd de woning op Horp tot op heden toe gebruikt als zomerverblijf voor de nakomelingen van Gerrit. Toch kon het nog eens een "agrarische" bestemming vervullen: het paard van dokter David Smit, zoon van Klaas Davids Smit X Marie Swart vond daar een onderkomen. Bron: Teunis Schol in Sml, juni 2002. blz. 72/73.


BARTJE KLAAS ROOS

2 SOUR S47