Terschellinger DNA

Notes


RINK DOBBENGA

2 SOUR S366


ALIDA SIES SWART

2 SOUR S366


Naar vaste wal vertrokken


CORNELIS SIES SWART

2 SOUR S366


NEELTJE HENDRIKS STOBBE

2 SOUR S366


HENDRIK DANIELS STOBBE

2 SOUR S366


WILHELMINA WILLEMS KLIJN

2 SOUR S366


DANIEL HENDRIKS STOBBE

Op 20-01-1918 is zijn stof, overschot overgezet naar grafnr. 13-9.
Zijn vader was eigenaar van de korenmolen op West. Deze molen had al jarenlang in weer en wind op het duin gestaan en was bouwvallig geworden. In 1838 kreeg hij (Hendrik) van Ged.Staten een vergunningom een nieuwe molen te bouwen. en deze kwam te staan op het duin bij Dellewal. In 1841 brandde deze af door bliksem inslag en storm. Via de verzekering werd herbouw mogelijk, maar het duin waarop de molens stond kalfde af door verandering van de zeestroming. Zoon Daniel maakte dit allemaal mee en was intussen de bedrijfsvoerder op de molen geworden. Zie D.Bos in de Miedbringer , nr 82, blz 21.


PIETER ANDRIES ZORGDRAGER

2 SOUR S47


get. Pieter Gerrits Zorgdrager, Marij Pieters Zorgdrager Hij woonde op Baaiduinen no 53
Pieter was 76 jr toen hij besloot om naar zijn kinderen in Amerika te gaan, zo staat er S.m.l. 1991, no 3, blz 177, maar hij was in
1889 toen hij ging, 83 jr!, want hij was in 1806 geboren.
De kinderen waar hij naar toe ging:
Andries Pieters Zorgdrager
Sipke Pieters Zorgdrager X Trijntje Jans de Vries (in 1868 reeds naar Amerika)
Jan Pieters Zorgdrager X Neeltje Zwart van Baaiduinen. (in 1882 naar Amerika)
Jantje Pieters Zorgdrager X Foppe Dirks de Graaf
Het huis op Baaiduinen werd in 1782 verkocht aan Dirk Swart voor fl. 444,- en na Dirk Swart werd Jan Sipke Cupido eigenaar.Dit
was de persoon die voorkwam in het liedje: "Ga je mee naar Baaiduinen, naar het huisje van Jan van Sip?" In de jaren 50 kocht Dirk Borsch het voor zijn zoon Jan, die er later met Nettie een kleine boerderij en paardenverhuurderij dreef.


MARTIEN\MARTJE PIETERS CUPIDO

2 SOUR S47


get. de vader, Martjen Pieters


GERRIT ARJENS ROGGE

2 SOUR S47


Gerrit werd vermoedelijk na zijn huwelijk eigenaar van het huis op Kinnum no 2. Gerrit overleed in 1864 en in 1883 vertrok zijn weduwe naar Amerika. Kort daarna kocht Alt van Zwol de boerderij. Zie verder bij Alt (# 13249)


MARTJE CORNELIS SCHAAP

2 SOUR S47


Martje woonde op Kinnum en voordat ze als weduwe van Gerrit Rogge in 1883 naar Noord Amerika vertrok is ze vanaf 1874
bezig geweest haar bezit te liquderen. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 178.


KLAAS ALBERTS ROOS

2 SOUR S370


MARIE ARIES ROGGE

2 SOUR S47


IEMKE* DOUWES SMIDT

Mogelijk dezelfde Iemke als IEMKE* DOUWES SMIT


WILLEM WILLEMS HUTJES

2 SOUR S47


GRIETJE ALBERTS ROOS

2 SOUR S47