Terschellinger DNA

Notes


HENDRIK ANESZ BAKKER

get. de vader


ANE Hendriksz BAKKER

get. de vader, Anne Willems (=#505)


JAPKE Hendriks BAKKER

get. de vader, Hittje Alberts


WILLEM AANES\ANES BAKKER

2 SOUR S38


get. Pieter Willems, Neeke Willems woonpl. Midsland


WIETSE LEENDERTS van der MEIJ

2 SOUR S38


Na de dood van haar man had ze een winkeltje in Midsland.


JAN CORNELISZ KUIJPER(S)

get. de vader


ANNE\ANTJE AANES BAKKER

get. Jan de Reus


ANTJE jans

get. Ane Hendriks Bakker(=#504), zijn hsv. Anne Willems(=#505)


WIJBRAND AANTS\Anesz BAKKER

get. de vader, Neeke Willems


MARIJ JACOBS de ZEEUW

get. de vader, Jacomijntje Mattheus


JACOB Wijbrandsz BAKKER

get. Mattewes Jacobs(=#4037), Tuentje Tijs(=#5883)


NEELTJE Wijbrands BAKKER

get. Ane Hendriks(=#504), Anne Willems(=#505)


PIETER Wijbrandsz BAKKER

get. Ane Hendriks(=#504), Anne Willems(=#505


KLAAS Wijbrandsz BAKKER

get. Trijntje Cornelis


CORNELIS AANESZ\AANTZ BAKKER

get. de vader woonpl. Midsland


GRIETJE\GRIETTIE AARENTS\ARENDS\A. ROOS

get. de vader, Geertjen Wietses A. = ARENTS woonpl. Formerum


TRIJNTJE Cornelis BAKKER

get. de vader, Anne Willems (=# 505)


JAN AANESZ BAKKER

get. Neeke Willems woonpl. Midsland


MARIA\MARIJ\MARY WILLEMS HUTTJES

woonpl. Oosterend


CORNELIS jansz

get. de vader, Neeke Willems


NEEKE jans

get. de vader, de moeder


TEUNIS AANESZ\AANTZ BAKKER

get. de vader, Neeke Willems woonpl. Midsland


ANNE\ANTJE RELTIES\RELTJES

get. Pieter Feijkes de Jong(=#6259), Marij Frans(=#2631) woonpl. Midsland


TJALF Tjaardsz RUIG

get. de vader, Emke Cornelis (vr.van Tijs Bakker)


MARTJEN anes BAKKER

get. de vader


ANE HENDRIKSZ ZWAAL

Getrouwd op Terschelling. Zie S.m.l. 1983, blz 95. Attestatie in Workum, waar Ane geboren is.


HENDRIK Anesz ZWAAL

get. Antje Jans


JACOB Anesz ZWAAL

get. Catharina Israel


DIRK Anesz ZWAAL

get. Mintje Willems


ALBERT Anesz ZWAAL

get. Sibbel Cornelis


BAAUWKJEN\BAUKJE Anes ZWAAL

get. Sibbel Cornelis


ALBERT Anesz ZWAAL

get. Grietje Willems


HENDRIK JANSZ

Vermoedelijk is er een oudste zoon Jan Hendriksz in Workum geboren rond 1720 die de link moet zijn tussen hem en de Hendrik Hendriksz Zwaal X Meinsje Vink, die rond 1770 geboren zijn in Harlingen? en de Jan Hendriks Zwaal (# 3400) die in 1761 op Terschelling is geboren