Terschellinger DNA

Notes


REIN\REIJN\REYN\RYN ANES\A. SWAAL\ZWAAL

2 SOUR S7


get. Sibbel Cornelis A. = ANESZ jm. woonpl. West-Tersch. In 1811 bezat Rein een huis in de Lange Buren (no 21)


ANTJE TEEKES\TEEKESZ THEEKES v.d. Mast

2 SOUR S7


jd. woonpl. West-Tersch.


JANTJE Reins SWAAL

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Antje Jacobs Boers(=#517)


REIN\REIJN\REYN\RYN ANES\A. SWAAL\ZWAAL

2 SOUR S7


get. Sibbel Cornelis A. = ANESZ jm. woonpl. West-Tersch. In 1811 bezat Rein een huis in de Lange Buren (no 21)


SIJOERD\SJOERD KLAAS\KLAASZ van KEULEN

2 SOUR S26


woonpl. West-Tersch. jm.


TRIJNTJE ANES\ANNES SWAAL\ ZWAAL

2 SOUR S26


get. Sibbel Cornelis jd. woonpl. West-Tersch.


ANNE\ANTJE Sijoerds\Sjoerds van KEULEN

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Antje Jacobs Boers(=#517)


KLAAS Sijoerdsz\Sjoerdsz van KEULEN

get. de vader


BAUKJE\BAUKJEN ANES ZWAAL

get. Grietje Willems


DEDDE Jacobs PERSOON\PERSOONS

get. Rimkjen Klaas(=#2968)


ANE Jacobsz PERSOON\PERSOONS

get. de moeder


ANE VOLKERTSZ ZWAAL

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Antje Boers(=#517)


ANTJE JANS DOEKSEN

2 SOUR S40


woonpl. West-Tersch.


FOLKERT\VOLKERT AANES\ANESZ ZWAAL

2 SOUR S7


jm. woonpl. West-Tersch.


DEDDE\DEDJE LUBS\LUBSZ

2 SOUR S7


jd. woonpl. West-Tersch.


HENDRIK Folkertsz\Volkertsz ZWAAL

get. de gr.moeder Antje Jacobs Boers(=#517)
Dezelfde als # 7643, of registratie fout in de doopboeken?


HENDRIK Folkertsz\Volkertsz ZWAAL

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Antje Jacobs Boers(=#517)
Mogelijk dezelfde Hendrik als #7642, of foute registratie in geboorteboek


GERRIT TJEBBES SWART

2 SOUR S374


Beroep:... kapitein, loodsschipper Mennist . Bron: Gen.Swart.
Begraven op Stryper kerkhof regel 1, grafnr,16


ANTJE JANS DOEKSEN

2 SOUR S40


woonpl. West-Tersch.


JAN DOEKES DOEKSEN

2 SOUR S40


Alle gegevens over dit huwelijk gevonden in de Miedbr. Sept. 1975, blz 9


NEELTJE SICKES\SIKKES

2 SOUR S40


ANNE CORNELIS

get. de vader, Albertie Feikes
In 1784 burgemeester van Oost -Terschelling, zie S.m.l. 1980, no 3, blz 60.


NILTJEN annes

get. de vader
Mogelijk dezelfde als #1711


TRIJNTJE annes

get. de vader, Baukjen Dirks