Terschellinger DNA

Notes


MAAMKE \ MARIJ ALBERTS ROOS

Maamke en haar man Iemke Bakker werden na het overlijden van Albert Roos, haar vader, eigenaar van de kapitale boerderij.
Iemke was bovendien grote deelhebber in de Albert Janskooi zoals de Landerummer ook wel werd genoemd. Na sloop en nieuwbouw bleef hun jonste dochter Maamke Bakker en haar man Willem Spanjer in de boerderij wonen. Daarna kwam het in "vreemde" handen aangezien hun enige 3 dochters met "vreemden" trouwden. De boerderij werd verkocht en kreeg een woonbestemming voor verschillende gezinnen.


JAN CORNELIS SWART

Naar vaste wal vertrokken


IEMKE SWART

Naar vaste wal vertrokken


WIJBRAND SWART

Naar vaste wal vertrokken


CORNELIS CORNELIS BOS

Cornelis woonde in Midsland. Hij vertrok in 1892 naar Noord Amerika met Aaltje Willems Bakker ! Maar hij was volgens onze gegevens in 1879 hertrouwd met Trijntje Cornelis Lieuwen. Hoe is dat uit te leggen? Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 175. Teunis Schol komt daarop terug in Sml, 2003, nr 2, blz 70: Aaltje was in 1877 al overleden en inderdaad noemt hij Trijntje Lieuwen als 2e vrouw.
Wel, zo schrijft hij, werd in 1892 zijn inboedel getaxeerd en geschat op een kleine fl. 24.000,--. Een ongekend hoog bedrag in die tijd. Zijn zoon Andries uit het 2e huw., zette het bedrijf op de Westerburen voort. Zie bij # 13618.


CORNELIS CORNELIS BOS

Cornelis woonde in Midsland. Hij vertrok in 1892 naar Noord Amerika met Aaltje Willems Bakker ! Maar hij was volgens onze gegevens in 1879 hertrouwd met Trijntje Cornelis Lieuwen. Hoe is dat uit te leggen? Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 175. Teunis Schol komt daarop terug in Sml, 2003, nr 2, blz 70: Aaltje was in 1877 al overleden en inderdaad noemt hij Trijntje Lieuwen als 2e vrouw.
Wel, zo schrijft hij, werd in 1892 zijn inboedel getaxeerd en geschat op een kleine fl. 24.000,--. Een ongekend hoog bedrag in die tijd. Zijn zoon Andries uit het 2e huw., zette het bedrijf op de Westerburen voort. Zie bij # 13618.