Terschellinger DNA

Notes


JAN ROOS

Hij blijkt in 1943 hertrouwt te zijn doch bijzonderheden ontbreken.


JAN TAYLOR KRAAY

Bron: Gen Swart,


DAVID DAVIDS SMIT

David woonde met vrouw en ouders op Hee. Zie ook bij zijn grootvader bij opmerkingen.
David overleed in 1900 en Vrouwtje pas 52 jr later. Op 14-11-1952 werd op Terschelling bekend dathaar oudste inwoonster "het Vrouwtje van Hee" in de ouderdom van 97 jr was overleden. Haar oudste dochter Alida bleef alleen achter en bleef daar wonen
Bron: Teunis Schol in Sml, juni 2002, blz 69.
.Die Alida staat niet genoemd bij de kinderen omdat deze ongetrouwd was gebleven en de ongetrouwde kinderen kwamen niet voor in de huw.reg. van de Burg.St. die juist werden gebruikt om de familiebanden van de Terschellingers te weten te komen.


VROUWTJE PIETERS CUPIDO

Vrouwtje stond bekend als Vrouwtje van Hee en was in 1952 de oudste inwoonster van Terschelling toen ze overleed.


JAN CORNELIS WEVER

beroep: loodsschipper.