Terschellinger DNA

Notes


DOEKE DOEKES DOEKSEN

Doeke was de laatste nakomeling van de Rijkeboers (moederszijde) die op Hee no. 6 woonde. In 1915, verkocht Alida Swart, de 2e vrouw van Doeke
Op Baaiduinen no 9 bouwde Doeke een nieuwe boerderij in 1886. Deze bleef 5 generaties lang in de familie. na Doeke volgden 5 Aries op als boer. Bron: Teunis Schol in Sml, dec. 2002, blz197/198. De laatste Arie had zo'n groot bedrijf dat Terschelling te klein werd en hij verhuisde in 1979 naar Flevoland.


DOEKE DOEKES DOEKSEN

gegevens betr. overlijden zie S.m.l., oct 1993, blz 218.


BATTJE GOSSENS RIJKEBOER

Battje (of Bartje) woonde op Hee no 6, nadat vanaf 1812,( mogelijk daarvoor al) haar ouders daar al woonden. Haar zoon Doeke Doekesz met zijn vrouw, trokken na het overlijden van Bartje en haar tweede man Pieter toen als hoofdbewoners in dat huis en daarna was Doeke toen hij voor de tweede maal trouwde met Alida Swart de laatste Rijkeboer in deze oude familieboerderij. Want rond 1915 toen Doeke was overleden, verkocht Alida de boerderij aan Cornelis van Zwol en Trijntje Mier.
Vervolg : zie Cornelis v.Zwol #


JAN DOEKSEN

beroep: kapitein