Terschellinger DNA

Notes


PIETIE cornelisz

get. de vader, Albertie Feikes


CLAAS cornelisz

get. Sipke Claas de Jong en zijn hsv Antje Wijbrants


MATTE cornelis

get. de vader, Rins Cornelis


PIETER JACOBSZ BAKKER

get. One Pieters, Jetske Jans


BARBER ANNES

get. de vader


JACOB Pietersz BAKKER

get. Marij Jacobs(=#4040)


ANNE Pieters BAKKER

get. de vader, Neeltje Annes(=#540)


ANNE CORNELIS\CORNELISZ de JONG

2 SOUR S42


get. de muij Grietje Annes (=#552) woonpl. West-Tersch. jm. van beroep broodbakker.
Anne woonde in de Lange Buuren 25-197. (1811). Hij bezat diverse landerijen en de molen van West.
In 1811 stond het huis Lange Buuren 25-197 op Anne's naam. Hij had dit gekocht van zijn schoonzuster Grietje Jacobs Nadort, weduwe van Gerrit Harmens Meijer. Dit huis was al in 1748 gekocht door Harmen Gerritsz (zie # 3190)


ANTJE HARMENS MEIJER\MEYER BAKKER

2 SOUR S166


oude meu Trijntje Alberts woonpl. West-Tersch. jd.


CORNELIS annesz

get. de ouders.


DOUWE Meindertsz\Meijndertsz STEREL

get. Rinkje Klaas


NEELTJE Annes de JONG

get. de ouders


NEELTJE Annes de JONG

get. de ouders


ANNE CORNELIS\CORNELISZ de JONG

2 SOUR S42


get. de muij Grietje Annes (=#552) woonpl. West-Tersch. jm. van beroep broodbakker.
Anne woonde in de Lange Buuren 25-197. (1811). Hij bezat diverse landerijen en de molen van West.
In 1811 stond het huis Lange Buuren 25-197 op Anne's naam. Hij had dit gekocht van zijn schoonzuster Grietje Jacobs Nadort, weduwe van Gerrit Harmens Meijer. Dit huis was al in 1748 gekocht door Harmen Gerritsz (zie # 3190)


ANNE CORNELIS\CORNELISZ

2 SOUR S32


Schipper van 1730 tot 1768.
Anne verkoopt hun huis in de Molenstraat 62 op 13--5-1761 aan Antje Hessels. Hij was ook eigenaar van het huis Lange Buren no 36, maar woonde er niet in.


ANTJE GOSSENS

2 SOUR S41


hervormd. Antje erft het huis van haar ouders in de Molenstraat 62. Zij trouwt met Anne Cornelisz en die verkoopt het huis op
13-05-1761 aan Antje Hessels (3318), getrouwd met Hendrik Magnus( # 3417). Zie A.J.Zwaal in Sml, dec. 1998, blz 188.


GRIETJE annes

get. gr.vader Gossen Dirksz


AALTJE annes

get. gr.vader Gossen Dirksz


NEELTJEN annes

get. de vader


GRIETJE ANES

Zij erft het huis van haar ouders in de Molenstraat 62. Door het huw. met Gossen Dircks komt het op zijn naam te staan. Zie ook bij opm. bij Ane Anes.


CORNELIS ANNES

2 SOUR S42


get. de oom Jacob Jans woonpl. West-Tersch. Beroep schipper.


NEEKE\NEELTJE GERKES BAKKER

2 SOUR S73


woonpl. West-Tersch.


ANTJE cornelis

2 SOUR S7


get. Grietje Annes (=#552)


ANNE \ ANE DIRKS LETTINGA

woonpl. West-Tersch.