Terschellinger DNA

Notes


AGE CORNELIS SCHAAP

Age was eerst zeeman en voer als gezagvoerder op de "Frederik" en de " Goede Bedoeling". In 1860 kocht hij in Midsland het huis B17, waarin een bakkerij van Jan Cornelis Schol. Zijn zoon Hille die er vervolgens in woonde, was er boer en daarnaast ook koetsier. Zie bij Hille.


TJEBBE WIGLE SWART

Naar vaste wal vertrokken (Vlissingen)


ARIEN WIGLE SWART

echtpaar kinderloos.