Terschellinger DNA

Notes


WIGLE TJEBBES SWART

2 SOUR S379


Woonde in de Torenstraat nr 9. (oude telling). Zie Sml. nr 1, 1998, blz. 10. De vorige eigenaar Jacob Tjebbes
is geen familie!


TRIJNTJE PIETERS ROTGANS

2 SOUR S381


woonpl. West-Tersch.


GERRIT JANS BAKKER

2 SOUR S383


woonpl. West-Tersch.


TRIJNTJE PIETERS ROTGANS

2 SOUR S381


woonpl. West-Tersch.


PIETER GERRITS\GERRITSZ ROTGANS

2 SOUR S382


(weesboek 01-07-1738)
Vermoedelijk is hij ouder dan de geschatte geboortedatum van 1680: want het blijkt dat hij in 1681 met Anne Willems, wed. van Simon Jansz ( Duinmeijer) haar huis op Kaard met alles erop en eraan ruilde voor een huis op Wolmerum met toebehoren. Ze kreeg nog fl 600, -- toe. Die Simon Jansz was vermoedelijk de zoon van Jan Fops en Lijsbeth Jans, die in 1630 in dat huis op Kaard leefden. De geboortedatum van Pieter verlegd naar 1660
Pieter's overlijdensdatum is moeilijk te bepalen. In 1683 is er nog een Coop-en Transportbrief van hem en in 1736 in de kadaster meetboeken staat er een stuk land op de naam van zijn weduwe Trijn Jans Baenman.In het meetboek van de Kinnemer Hemrik staat Trijntje Jans in 1728 al genoemd als weduwe.


TRIJNTJE DOUWES

2 SOUR S382


01-07-1738 (weesboek)


PIETER GERRITS\GERRITSZ ROTGANS

2 SOUR S382


(weesboek 01-07-1738)
Vermoedelijk is hij ouder dan de geschatte geboortedatum van 1680: want het blijkt dat hij in 1681 met Anne Willems, wed. van Simon Jansz ( Duinmeijer) haar huis op Kaard met alles erop en eraan ruilde voor een huis op Wolmerum met toebehoren. Ze kreeg nog fl 600, -- toe. Die Simon Jansz was vermoedelijk de zoon van Jan Fops en Lijsbeth Jans, die in 1630 in dat huis op Kaard leefden. De geboortedatum van Pieter verlegd naar 1660
Pieter's overlijdensdatum is moeilijk te bepalen. In 1683 is er nog een Coop-en Transportbrief van hem en in 1736 in de kadaster meetboeken staat er een stuk land op de naam van zijn weduwe Trijn Jans Baenman.In het meetboek van de Kinnemer Hemrik staat Trijntje Jans in 1728 al genoemd als weduwe.


TRINTJE JANS BAENMANS

Volgens de statenbijbel van Cornelis Gerrits Sorgdrager is Trintje Jans van Kaard begraven op de 1e Nov. 1730.


JAN OEPKES

2 SOUR S384


Jan Oepkes staat in Coopbrief dd. 02-11-1725, Ral 4801/4. In 1753 was hij lasthebber van de schipper Dirk Jorisz Pronk die een huis bezat in de Lange Buren no 9-190, die zijn huis te koop aanbood en dit wist te verkopen aan Cornelis Stevensz .Bron J.v.Dieren in Sml,
Hij koopt ook een huis in de Molenstraat 88 van Jan Gerritsz, zie A.J. Zwaal in Sml sept 1998 blz. 129.


OEPKE GERKES

woonpl. West-Tersch. Hij wordt nog genoemd in Coopbrief dd. 01-??-1715.
Mogelijk is het dezelfde persoon: Poppe Gerkes Zeijlemaker, de voornaam was slecht leesbaar. Deze staat in schepenacte
van 01-03-1714, inv.nr.1; RA 4793.