Terschellinger DNA

Notes


TRIJNTJE WIGLES

Marretje Bonk ( # 18247) legateert aan Trijntje Wiggeles 25 gld.op 30 april 1759. Trijntje was toen weduwe.


CORNELIS FEIJKES

Een naamgenoot wordt genoemd in de belastinglijsten van Formerum in 1636. Zou zijn grootvader kunnen zijn?


JURIAAN HARMENS

2 SOUR S404


TRIJNTJE TJEBBES

2 SOUR S389


SIEBE PIETERS ROTGANS

woonpl(?)W-Tersch. testament 01-01-1719, 6946
Is dit mogelijk de Siebe Rotgans die in Nieuwendam woonde? Geen bijzh. (geb. huw) op Tersch over hem te vinden. De geboorte van de kinderen later gevonden in een artikel in Sml.
In acte 4810/1dd. 03-01-1742 wordt gesproken over de erven van Siebe Pieters Rotgans. Dat was ook het geval van het huis in de Torenstraat nr 18a. Daar waren de erven van Siebe Rotgans de eigenaar van.In 1781 wordt één dier erven genoemd: Gerrit Siebes Rotgan, die zelf in Amsterdam woont, verkoopt dan het huis aan een familielid: Siebe Cornelis Rotgans


NEEKE JANS

woonpl. West-Tersch. testament 20-03-1727 voor not. Leonard Noblet te Amsterdam testament 20-04-1739 6948


GERRIT SIEBESZ ROTGANS

Is naar Amsterdam vertrokken.


SJOU TEUNIS CUPIDO

testament 14-06-1741 6948


NEEKE TJEBBES

woonpl. West-Tersch. testament 14-06-1741 6948 testament 16-10-1749 6949 testament 16-07-1755 6950


PIETJE TJEBBES

woonpl. West-Tersch. testament 14-06-1741 6948 testament 16-10-1749 6949


WILLEM CORNELIS ROTGANS

2 SOUR S315


HERMINA HENDRIKS KORP

2 SOUR S315


JAN TOMAS

2 SOUR S315


NEELTJE CORNELIS ROTGANS

2 SOUR S315


ALBERT ALBERTS ROOS

De wed. Albert Roos liet op Baaiduinen no 29 een woonhuis bouwen in 1851. In 1884 werd alles verkocht aan Iemke Cornelis Roos en Trijntje Swart. Toen Iemke, hij was stoker op de grote vaart, op 57-jarige leeftijd overleed, werd, nadat de familie intussen op West was gaan wonen, de boerderij verkocht aan Wietske Cornelis Swart, de weduwe van Bootsman Jan Groendijk
Het huis kreeg later de naam "de Wielen" en werd verbouwd tot één der vele recreatieboerderijen op Terschelling.