Terschellinger DNA

Notes


WIJBRAND TEUNIS BLOEM

Woonden in Midsland. Vertrokken in1867 naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 174.


JANSJE TEUNIS BLOEM

in begraafboek staat 02-10-1925


HENDRIK ANDRIES BLOEM

Hij woonde in Midsland aan de Heereweg nr 7 en had daae een boerderij. In 1924 werd zijn zoon daar de bedrijfsleider en werd lid van de Zuivelfabriek en deed dat tot 1963. Toen werd de boerderij verkocht aan Wyb Dijkstra en maakte er een restaurant van en noemde die "de Roode Leeuw" Totdat in 1989 John en Vera de boer er voor het zeggen kregen en die er de naam Bage'tel er aan gaven, maar de oorspronkelijke naam kwam weer terug: Piet Huisman en Kees Swart waren de nieuwe eigenaren en die noemden het weer "El Lion Rojo"