Terschellinger DNA

Notes


AREND\ARENT JACOBS\JACOBSZ de GRAAF

2 SOUR S43


woonpl. Midsland. Hij was commandeur in de jaren 1732-1741.
Arend en Jantje waren beiden eerder getrouwd. Ze maakten een testament waarin de kinderen uit beider voorgaande huw.
bedacht werden. 28-01-1766. RAL, inv.nr. 6988.


TIJTJE\TIJTJEN SICKES

2 SOUR S43


Vermoedelijk is Tijtje in 1753 overleden, want er is een acte over de voogdij van de kinderen gevonden in RAL, inv. nr. 6988,
dd. 24-11-1753.


WIBRAND\WIEBRANDT ARENTS

get. Neeltien Jacobs


JACOB JACOBSZ HASSELAAR

Hij was een ervaren commandeur. Hij ving 24 walvissen in 5 jr tijds.
Hij kocht in 1762 een huis aan de zuidzijde op de westhoek van Midsland.
Zie verder in Sml. maart 2002, blz. 40.


MARIJ ARENDS de GRAAF

get. Neeltien Sickes


TIETJEN Jacobs HASSELAAR

get. Arent Jacobsz(=#592), Jantje Jacobs


JACOB Jacobsz HASSELAAR

get. Arent Jacobs(=#592)


ARENT Jacobsz HASSELAAR

get. Arent Jacobs(=#592)


TRIJNTJE Jacobs HASSELAAR

get. Arent Jacobs(=#592)


ANTJE Jacobs HASSELAAR

get. de vader


JACOB ARENTSZ de GRAAV

get. Antie Jacobs


JANKE\JANTJE CORNELIS\KORNELIS

get. Gertie Barents


AREND\ARENT JACOBS\JACOBSZ de GRAAF

2 SOUR S43


woonpl. Midsland. Hij was commandeur in de jaren 1732-1741.
Arend en Jantje waren beiden eerder getrouwd. Ze maakten een testament waarin de kinderen uit beider voorgaande huw.
bedacht werden. 28-01-1766. RAL, inv.nr. 6988.


JANTIEN\JANTJE JACOBS\JAKOBS

2 SOUR S43


woonpl. Midsland


CORNELIS JANS\JANSZ GROENDIJK

2 SOUR S104


woonpl. Midsland. In een lijst van ouderlingen om Oost staat in 1745 ook een Corn. Groendijk. Deze lijkt het meest in aanmerking te komen, maar er is er nog één: Hij is iets jonger, kwam oorspr. van Vlieland en was handelaar op Str.Davis: #1142 En die was commandeur op 't fluitschip "de Jonge Cornelis".
Bron huw: Rob Groendijk


JANTIEN\JANTJE JACOBS\JAKOBS

2 SOUR S43


woonpl. Midsland


TRIJNTJE Cornelis GROENDIJK

get. Japke Jans


PIETER arendsz\arentsz DROEVIGER

get. Lobbrig Pieters


BARBER\BERBER PIETERS

get. de vader, Trijn Arjens(=#707) Bron overl.datum: S.m.l. nr 1, maart 2000, blz46
In 1755, toen ze 9 jr. oud was, bleek haar vader overleden en volgens de acte van voogdij Gerbrand Wijbrand en Cornelis Tjalfsz te Kinnum tot voogden benoemd.
Ze hertrouwde in de 90er jaren met Douwe Hobsz