Terschellinger DNA

Notes


HILLE OENES ZORGDRAGER

Landbouwer en fruitkweker op dee plaats waar later "de Westereyn" stond.


JAN ANDRIES BLOEM

Bron: Gen. Bloem.