Terschellinger DNA

Notes


TIJS WILLEMS SMIT

Tijs was bij de Terschellingers bekend als Ties van Geert. Hij woonde op Landerum nr 7. Een boerdrij die door hemzelf gezet was in begin 1900. Hij was lid van de kerkeraad, jarenlang dijkgraaf van de Terschellinger Polder en voorzitter van de eerste ruilverkaveling. Als eerbetoon aan deze prominente Landerummer werd de weg langs de Westerkeyn de Tijs Smitweg genoemd. Na het plotseling overlijden van Ties in 1941, bleven de stallen leeg. Pas in 1971 werd de boerderij verkocht enwerd het een appartementenboerderij "de Polle". Bron: Teunis Schol in Sml nr 4, 2003, blz.183