Terschellinger DNA

Notes


ARENT\AREND JANSZ KOEN

get. Cornelis Dirksz Koen(=#1246), Aaltje Dirks(=#2129)


JACOB Arentsz\Arendsz KOEN

get. Geertien Witses


JAN DIRKSZ KOEN

JAN KOEN verkocht het huis nr 192-187, nu nr 10, op Kinnum in 1768 aan Douwe IJsbrandsz van Stortum Hoe hij aan dat huis kwam, en dat daarvoor eigendom was van Pieter Hilbrandsz Wester, is niet te achterhalen. Bron: Jan v.Dieren in Sml. nr 4, 2003.blz 196


AALTJE jans KOEN

get. de vader, Aaltje Dirks Koen(=#2129)


YEMKE Cornelis de HAAN

get. de vader, Aaltje Cornelis


TRIJNTJE Arents\Arends KOEN

get. Trijntje Sijbrands


JORRIT Cornelisz de HAAN

get. de vader, Toomke Douwes


ANTJE Arents\Arends KOEN

get. Geertien Witses


ARENT JOHANNIS

Best mogelijk dat dit dezelfde is die onder # 17834 voorkomt. En die was schoenmaker van beroep.


THOMAS WIGLESZ

Op 05-02-1726 wordt er een acte met huwelijkse voorwaarden tussen Tomas Wiggls em Reijnouwtje Arents opgesteld in het bijzijn van de moeder van de bruid de "eerbare Jantje Paulus, weduwe van Arent Johannes" Zij speelt daarin de hoofdrol bij het opstellen van de tekst. Zij bepaalt wat er gebeurt indien zij (de moeder) overlijdt en wat er gebeurt als haar dochter eerder dan de moeder overlijdt. Over Tomas wordt niet gesproken. De acte wordt door de gemeente-secretaris ondertekend en door de beide echtelieden
Hij werd gedoopt vermoedelijk toen hij meerderjarig was. Vandaar dat zijn geboortejaar op 1695 wordt geschat


REIJNUW ARENTS

Vermoedelijk is Reinouwtje voor de 2e maal getrouwd met Sipke Pieters en mogelijk in 1742, omdat ze toen, wat dikwijls de gewoonte was, direct met het huwelijk, ook hun testament maakten, waarin ook de huw. voorwaarden werden vastgelegd. Dat deed Reijnouw ook, samen met haar moeder bij het huwelijk met Thomas Wiglesz.


REIJNUW ARENTS

Vermoedelijk is Reinouwtje voor de 2e maal getrouwd met Sipke Pieters en mogelijk in 1742, omdat ze toen, wat dikwijls de gewoonte was, direct met het huwelijk, ook hun testament maakten, waarin ook de huw. voorwaarden werden vastgelegd. Dat deed Reijnouw ook, samen met haar moeder bij het huwelijk met Thomas Wiglesz.