Terschellinger DNA

Notes


ARIE VERHEI\VERHEY

2 SOUR S7


woonpl. Werkendam jm.


TRIJNTJE WILLEMS\WILLEMSZ RODA\ROODE

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. jd. get. de vader


ARIE Ariesz VERHEI\VERHEY

2 SOUR S7


get. Jaapke Zipkes


ARIE Ariesz VERHEI\VERHEY

2 SOUR S7


get. de vader, Grietje Cornelis


LEIJSBETH Aries VERHEI\VERHEY

2 SOUR S7


get. Japke Sipkes


WILLEM Ariesz VERHEI\VERHEY

2 SOUR S7


get. Trijntje Sijbrands


WIETSKE Marcus\Markus SCHOL

2 SOUR S7


get. Grietje Tomas


ARIE JOOST\JOOSTES de MINK

2 SOUR S44


woonpl. West-Tersch. wedn.
Hij was in 1778 onderbaas bij de werken in en voor de haven van West. Hij kreeg toen o.a. de volgende taakomschrijving: Vaste woonplaats op Terschelling kiezen. Zie ook bij Tys van Zelden, die zijn baas was.Zie H.Schoorl in de Convexe Kustboog
blz 881.


CORNELIA PIETERS van PROIJEN

2 SOUR S35


ARIE JOOST\JOOSTES de MINK

2 SOUR S44


woonpl. West-Tersch. wedn.
Hij was in 1778 onderbaas bij de werken in en voor de haven van West. Hij kreeg toen o.a. de volgende taakomschrijving: Vaste woonplaats op Terschelling kiezen. Zie ook bij Tys van Zelden, die zijn baas was.Zie H.Schoorl in de Convexe Kustboog
blz 881.


AALTJE\AALTJEN PIETERS WINTER\WINTERS

2 SOUR S36


woonpl. West-Tersch. wed. get. de moeder


ARIE JOOST\JOOSTES de MINK

2 SOUR S44


woonpl. West-Tersch. wedn.
Hij was in 1778 onderbaas bij de werken in en voor de haven van West. Hij kreeg toen o.a. de volgende taakomschrijving: Vaste woonplaats op Terschelling kiezen. Zie ook bij Tys van Zelden, die zijn baas was.Zie H.Schoorl in de Convexe Kustboog
blz 881.


SJOERD\SJOERT JACOBS GREU

2 SOUR S36


get. de gr.vader Ieme Alberds


AALTJE\AALTJEN PIETERS WINTER\WINTERS

2 SOUR S36


woonpl. West-Tersch. wed. get. de moeder


MEEUWES Sjoerdsz GREU

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Grietje Iemes(=#3876)


TREIJNTJE Sjoerds GREU

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Grietje Iemes(=#3876)


MARTJEN Sjoerds GREU

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Grietje Iemes(=#3876)


ARIE\ARJEN PIETERSZ de BEER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. Neeltje Pieters


NEELTJE ROMMERTS ROOS

woonpl. West-Tersch.


ROMMERT Aries\Arjens de BEER

get. de vader, de gr.moeder Japke Sijmens


ROMMERT Aries\Arjens de BEER

get. de gr.moeder Tieje Gaauwes