Terschellinger DNA

Notes


PIETER TEUNIS KRUL

In 1859 was kapitein Pieter Krul betrokken bij het gouddelven van de Lutine en ging zelf een keer met de duikerklok van ir.Taurel naar beneden. In 1867 was hij weer betrokken bij het goudzoeken van de Lutine en was toen kapitein op de Engelse radersleepboot 'Antagonist" Zie blz 109 van het boek "de Lutine" van Bert Huiskes en Gerald de Weerdt.


PIETER TEUNIS KRUL

In 1859 was kapitein Pieter Krul betrokken bij het gouddelven van de Lutine en ging zelf een keer met de duikerklok van ir.Taurel naar beneden. In 1867 was hij weer betrokken bij het goudzoeken van de Lutine en was toen kapitein op de Engelse radersleepboot 'Antagonist" Zie blz 109 van het boek "de Lutine" van Bert Huiskes en Gerald de Weerdt.


HARMEN ANNES de JONG

get. de vader, de moei Lijsbeth Harmens
Hij liet rond 1850 een boerderij bouwen op , wat nu Hoofdweg no 1, op West, heet. Hij was in1847 getrouwd met Trijntje Cupido.
In 1859 overleed hij. Trijntje hertrouwde later met Doeke Brandenburg, vandaar dat de jongste zoon Kees van Doeke genoemd werd. Toen Doeke overleed werd de boerderij overgenomen door de kleinzoon van de stichter, Hermanus de Jong, beter bekend als Manus de Jong. Zie verder bij #16809. Bron: Teunis Schol in Sml, mrt. 2002, blz 20.


TRIJNTJE PIETERS CUPIDO

.......................................


TRIJNTJE PIETERS CUPIDO

.......................................