Terschellinger DNA

Notes


ARIE\ARJEN PIETERSZ de BEER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. Neeltje Pieters


ANTJE Klaas JONGEBOER

2 SOUR S7


get. de moeij Maamke Sipkes(=#1432)


ARIE\ARJEN PIETERSZ de BEER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. Neeltje Pieters


AALTJE Jans PIE

2 SOUR S7


get. de moeij Maaijke Sipkes


PIETER IJSBRANDS\YSBRANDS de BEER

2 SOUR S7


jm. woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Rieme Gerrits(=#6552)


TIETJE\T. GAAUWES\GAUWES

get. Antje Dirks (=#2146) (zuster van de moeder) T. = TIETTJEN/TITTJEN/TIJTJEN jd. woonpl. Oosterend


YSBRAND Pietersz de BEER

2 SOUR S7


get. Martjen Folkerts(=#6481)


NEELTJE Pieters de BEER

2 SOUR S7


get. Neeltje Pieters Pie(=#6484), Neeltje Sjoerds


YSBRAND Aries\Arjens de BEER

get. de vader, de gr.moeder Japke Sijmens


NEELTJE Eelkes KOOP

get. de vader, de moeij Neeltje Jans Koop


ARIEN\ARJEN DOEKES\DOEKSZ ROOS

2 SOUR S45


get. de vader, Barber Willems (=#1634)(hsv Cornelis Jorritsz (=#1633))


WIETSKE\WIETTE\WIJTSKE WIETSEN\W. BOON

2 SOUR S45


get. Douwe Sjoerds(=#2451), Batje Douwes(=#7055) W. = WIETSES/WIJTSES woonpl. Formerum


RINCK ariensz\arjensz

get. de vader


WIJTSE ariensz\arjensz

get. de vader, Geertjen Wijtses


WIETSE DOECKES\DOEKES BOON

2 SOUR S335


woonpl. Landerum


PIETIE\PIETJE DOUWES

2 SOUR S336


woonpl. Landerum
Pietje verkoopt haar 1/32e aandeel in een schip "de Hoop" 05.07.1755. RAL.inv.nr. 6988.


DOEKE WIETSES

2 SOUR S45


get. de vader, Batje Douwes(=#7055)


AREND ariensz\arjensz\ ARENDS ROOS

get. de vader, Neeke Arends Niet zeker of deze Arend Ariens dezelfde is als de in de huw.acte der B.S. genoemde Arend Arends Roos.


BARBER JACOBS BOON\ WAGENAAR

get. de vader, Antje Cornelis(=#1635) woonpl. Lies Kennelijk in 1811 nieuwe achternaam aangenomen,


ARIEN\ARJEN PIETERSZ

get. de vader, Trijn Reinders


TRIJNTJE ariens\arjens

get. de vader


TRINTJE ariens\arjens

get. Atje Jetses(=#2898)


ARIEN\ARJEN PIETERSZ

get. de vader, Trijn Reinders


ANTJE ariens\arjens

get. de vader, Antje Jelles


ANTJE ariens\arjens

get. de vader


JAN ariensz\arjensz

get. de vader


NILTJEN ariens\arjens

get. de vader


694ARIEN ariensz\arjensz

get. de vader


ARIEN ariensz\arjensz

get. de vader, Lijsbet Ariens