Terschellinger DNA

Notes


ANNA de BREED

op11 05 1903 herbegraven naar nr 3-10


JAN JELLIS\JILLES STADA

1 _AKAN waarschijnlijk