Terschellinger DNA

Notes


ANTJE* DIRKS de BOER

Mogelijk dezelfde Antje* de Boer , die later met Dirk Cornelis de Boer (her)trouwde.