Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS GERRITS DOEKSEN

Cornelis was aannemer van duinwerk. Bron: Teunis Schol in Sml. sept. 2002, blz157.