Terschellinger DNA

Notes


HEERTJE JANS BLOEM

In zijn trouwacte staat hij genoemd als Heertje Jans BLOEM. Ook zijn vader heeft de familienaam Bloem.


JAN CORNELIS\CORNELISZ BUTTERBOER

2 SOUR S17


Gevonden in de Oud Recht. Arch, Ral 6935, : Tierck Jansz Butterboer in 1692. Dit zou de vader kunnen zijn van Jan Cornelis. Nieuwe bewijzen zijn nog wel nodig!


SIEUWKE\SJOEKE LEENDERTS

2 SOUR S17


TJERK jansz

get. Cornelis Tjerks, Antie Cornelis


TJERK jansz

get. de vader, Antie Cornelis


ANTIE jans

get. de vader, Marij Cornelis


PIETIE jans

get. Marij Cornelis


JAN arjensz ROOS

get. Antje Jans


NEEKE CORNELIS SORGDRAGER\ZORGDRAGER

get. de vader


AARJEN Jansz ROOS

get. Barber Jans


ANNE Jans ROOS

get. Jan Ruurdsz, Marij Cornelis(=#1345)


JAN PIETERSZ DROEVIGER

get. Jacob Hessel(=#3870), Abbe Jans(=#3871)


TRIJNTJE ARJENS ROOS

get. Neeltje Cornelis, La (?)


PIETER Jansz DROEVIGER

get. Pieter Cornelisz(=#1504), Foekjen Jans(=#4461)


ARIJEN Jansz DROEVIGER

get. Pieter Cornelisz Droeviger(=#1504), Barber Jans(=#687)


PIETJE Jans DROEVIGER

get. Pieter Cornelisz Droeviger(=#1504), Neeke Cornelis(=#1350)


BARBER Jans DROEVIGER

get. Jantien Klaas(=#4310)


ALBERT Jansz DROEVIGER

get. Albert Jansz(=#4311)


ARJEN ARJENSZ

woonpl. Hoorn jm.


NEEKE\NEELTJE WILLEMS

woonpl. Oosterend jd. get. Barber Jacobs(=#4419)(dr. van Jacob Jans)


AELTJE arjens

get. Marij Dirks . Dezelfde Aaltje als #2944 ?


MARIE arjens

get. Pieter Jacobsz, Trijntje Arjens


WILLEM PIETERS\PIETERSZ CUPIDO

2 SOUR S345


woonpl. Kaart testament 13-06-1791 6958
Hij erft het huis van zijn ouders, volgens het testament van zijn moeder Aagt Pieters dd.01-02-1747. Ral, 6988.
Zijn zoons de meubelen en zijn dochter de kleren en de rest moeten de kinderen maar zelf verdelen, doch ze mogen niets aan hun moeder Martje Stevens geven !
Hoe de naam van de dochter is, is nog onbekend.
Na zijn 2e huw. erfde hij via zijn vrouw een huis op Kaard.


JACOB Willemsz

get. de vader, Barber Jacobs(=#4419)


JAN PAULUS\PAULUSZ\PAUWLUS

woonpl. West-Tersch. wedn. get. de vader


JANTJE Jansz

get. de gr.moeder Aaltje Klaas(=#988)