Terschellinger DNA

Notes


JACOB WIJBRAND ROTGANS

Hij was Prof. Dr. Studeerde in Jena en Berlijn. Hoogleraar in de heelkunde aan de Univ. v. Amsterdam.


ANTJE* DIRKS de BOER

Mogelijk dezelfde Antje* de Boer die met Dirk Andries Stada getrouwd was.


JACOB* JANSZ OEPKES

Mogelijk dezelfde als JACOB* JANSZ OEPKES (zelfde schrijfwijze)


BAREND GORTER

Hij werd in 1825, na de zware storm, met desastreuze gevolge voor het Oostende van het eiland, benoemd tot Buitengewoon
Opzichter bij de herstelwerken op Terschelling. Hij was op de huw. datum in 1817 dagloner. Pas in 1828 met gezin op Tersch.