Terschellinger DNA

Notes


PIETER SIESES ROTGANS

bron geb.- en overl.data: S.m.l., nr.3, sept.1999, blz. 165.


MARTJE PALS

bron geb.- en overl.data: S.m.l., nr.3, sept.1999, blz.165.


IJSBRAND JANS PALS

Bron geb.- en overl.data: S.m.l. nr.3, sept.1999, blz.165.


ELISABETH WILLEMS KUIPER \ KUIJPER

Bron geb.-en overl.data: S.m.l.,nr.3. sept.1999,blz.166.


CORNELIS GERRITS ROTGANS

Ral: Nedergerecht, inv.nr.7 - 4801/1 dd.01.05.1707 betr. de onmondige kinderen van Corn.Gerrits Rotgans en Trijntje Jacops. Gerrit Gerrit Rotgans (zijn broer ?) krijgt die taak opgelegd.
In Ral, 4809/3 dd.20-08-1705 staat dat de kinderen van saliger Corn Ger. Rotgans.....Dus dan is hij al overleden
In 1680 kocht Gerrit een stuk land genaamd "de Ven" van de kinderen en erfgenamen van Jan Jansz Kleijn en Trijntje Wiggeles.
Bron: J.v. Dieren in Sml sept 2002, blz 137.