Terschellinger DNA

Notes


IEMKE CORNELIS BOS

Iemke bouwde in 1855 de boerderij "het Fort" aan het Oud-Wagenpad. Het hoe en waarom van deze naam is onduidelijk, temeer daar de naam al ver voor de 2e wereldoorlog gebruikt werd. Zijn oudste zoon Cornelis nam het in 1885 over en nahet overlijden van Cornelis in 1921 woonde zijn 2e vrouw Grietje Spanjer er tot haar dood. Zie T.Schol in Sml mrt 2003, blz 38/39.