Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS THEODORUS RUIJGH

Kees van Dorus zoals hij genoemd werd, verruild


THEODORUS REINS RUIJGH

Kees van Dorus, zoals hij genoemd werd, verruilde begin 1900 zijn boerderij in de Langebuurtstraat voor zijn nieuwe boerderij
Landzicht aan de Hoofdweg no 10 op West. In de jaren dertig werd het verkocht aan de familie Lammerts van Bueren. In de
oorlog werd Dhr. Lammerts van Bueren vermoord door een duitse soldaat, toen hij zijn paard niet wilde afgeven, omdat die duitser geen vorderingsbewijs kon tonen. Na deze moord vertrok zijn gezin al snel van Terschelling.
Andries en Gerrit Swart werden toen pachter op dit bedrijf.En van maart 1945 tot in 1951 woonde de familie Swart daar. In dat jaar kocht rechter Hannema het bedrijf voor zijn schoonzoon Timminga, die er boerde tot 1961.Het was voor die jaren een modern bedrijf. In 1961 werd het verkocht aan de fam. Verduijn uit Alphen a/d Rijn. En werd volledig omgeschakeld op de campinghouderij. Joost en Marrie Verduijn verkochten het geheel aan hun zoon Corné en Marjan, de tegenwoordige eigenaars.
Bron: Teunis Schol in Sml, mrt. 2002, blz 21/22.
In zijn jonge jaren, hij was toen 18 jr, werd hij beboet voor te snel rijden in de kom van West! Zie "de Miedbringer" van maart 1999, art v.T.Schol.


MARRETJE MARTENS de VRIES

Volgens gravenboek, was ze 87 jr, bij haar overlijden.


DIRK CORNELIS SWART

Dirk werd eigenaar van de boerderij op Kinnum no 1a (zie bij Dirk Lieuwen # 2117). In 1887 liet hij het oude geval afbreken en een nieuwe boerderij bouwen. Na het overlijden van Dirk in 1902, verkocht zijn weduwe Trijntje, huis en erf aan Alt van Zwol en nu boert al de derde generatie van Zwollen op deze plaats. Bron: Teunis Schol in Sml, sept. 2002, blz 154.


JOHAN CHRISTIAAN SWART

Zeevarend, vertrok met vrouw en 4 kinderen naar A'dam en ging na zijn pensionering in 1932 weer terug naar Terschelling. In Midsland.