Terschellinger DNA

Notes


JACOB ANDRIES SWART

Jaap liet de boerderij op de Westerdam no 20 in Midsland in de twintiger jaren bouwen en woonde daar tot 1958 en ging toen rentenieren. zie Sml 2003, no 2, blz 69, art. v. T.Schol.


PIETER LEENDERTS PALS

Pieter woonde op Baaiduinen no 11. Maar de grond bleek van Gerrit Pals te zijn. Dochter Gezina van Pieter kreeg later het huis in eigendom en toen die scheidde van Jan Hutjes, bleef zij daarin wonen. En Nella Kooijman woonde daar ook. Thans is dit kleine boerderijtje bewoond door de familie Vosse. Bron: Teunis Schol in Sml, dec. 2002, blz 198.