Terschellinger DNA

Notes


JAN SIPKES de JONG

Ze woonden in Midsland. Vertrokken in 1868 naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 175.