Terschellinger DNA

Notes


HESSEL ARJENSZ PUIT

get. Hiltje Cornelis


CORNELIS Hesselsz PUIT

get. de vader, de gr.moeder Ytske Tijses (=# 711)(hsv Cornelis Puyt (=#710))


TIJS Hesselsz PUIT

get. de vader, de gr.moeder Ytske Tijs (=# 711)


CUNNE Hesselsz PUIT

get. Jan Cunnesz, Marij Tjeerds


NEEKE arjens

get. de vader, Neeke Arjens
In "Graav-boek" van het Stryper kerkhof staat op blz 4 en ietwat verwarde tekst waaruit te lezen valt een eerstgeboren kind van Arjen Cornelis toen is begraven.


CORNELIS arjensz

get. de vader, Neeke Arjens


GERRIT arjensz

get. Antje Cornelis


ARJEN CORNELIS GRIENE

na huw. wonende te Hoorn


ARJEN JACOBS\JACOBSZ TROMP

woonpl. Formerum jm.


TRIENTJE\TRIJNTJE POPPES

woonpl. Hoorn jd.


RINK Arjens TROMP

get. de vader, Hittje Cornelis


CORNELIS Reijndersz GROENDIJK

get. de vader


TIETJE Arjens TROMP

get. Cornelis Klaasz Pals, Grietje Fijkes


MARTJEN Arjens TROMP

get. de vader, Grietje Jacobs