Terschellinger DNA

Notes


TJEBBE CORNELIS de JONG

Vermoedelijk is het deze Tjebbe de Jong die oorspronkelijk boerde op het bedrijf van zijn vader aan de Willrm Barendszkade
maar in de 20er jaren een boerderij liet bouwen aan de Hoofdweg no 3 op West. 30 jaar later werd de stal verlengd en kreeg de schuur aan de zuidzijde een rechte achtergevel. Zijn zoon Kees, aanvankelijk boer in het ouderlijk bezit . koos in 1971 wat anders en de veehouderij werd omgezet in een kinderboerderij. In 1980 werd het een verhuurderij van appartementen en in 2001 droegen Kees en Hittie het bedrijf over aan hun dochter Frouke en echtgenoot. Bron: Teunis Schol in Sml, mrt. 2002, blz 20.


CHRISTIAAN JANS de JONG

bron overl. via adv. in de Terschellinger.


GERTRUID HILLEGONDA KRUZE

bron overl. via adv.in de Terschellinger