Terschellinger DNA

Notes


JAN KLAAS BIERMAN

Ze kochten de woning op Hee no 8 van Jan van Rees. En woonden daar 35 jaar lang. Zie ook bij Jan v. Rees (# 11651)
In 1957 verkochten ze het huis aan Volkert en Klaske Cupido. Bron: Teunis Schol in Sml juni 2002, blz 72.