Terschellinger DNA

Notes


ARJEN PIETERSZ GROOT

woonpl. Formerum jm. get. de vader, Trijntje Cornelis


MAARIJ\MARIA\MARIJ Claas\JOHANNES EWOUDS

woonpl. Formerum jd. get. Marij Willems(=#3177)


JAPKE Arjens GROOT

get. Pieter Groot, Marij Klaas


JOHANNES Arjensz GROOT

get. Philippus Johannes, Jantjen Johannes


STIJNTJE Arjens GROOT

get. Filippus Johannes, Jantjen Johannes Ewouds


PIETER CORNELIS\CORNELISZ GROOT

2 SOUR S194


JAPKE IENSES\IJNSES\INSES\YNSES BONNE

2 SOUR S194


get. Antje Jans


YNSE Pietersz GROOT

get. Douwe Cornelis, Lobbrig Pieters(=#1502)


CORNELIS Pietersz GROOT

get. de vader, Trijntje Cornelis


JAN Pietersz GROOT

get. de vader


(CLAAS)\ JOHANNES ROELOFS EWOUTS

Volgens Doeke Gerrits Doeksen in een artikel over aantekeningen over Terscheliing ( bibl. West- Band 1) zou zijn vrouws vader
Joh.Roelofs Ewouds, de laatste zijn geweest die op het oude Formerummer kerkhof is begraven.


ROELOF Claasz\Johannesz EWOUTS

get. Marij Willems(=#3177)


ARNOLD ADRIAAN BOLK

woonpl. Enkhuizen. Hij kocht na het overlijden van Bernard van der Willigen, diens hele bezit aan het begin van de To renstraatop.in1793). Zie A.J.Zwaal in Sml sept 1997, blz 126.


ELISABETH Pieters BRANDENBURG

2 SOUR S50


woonpl. Midsland


EGBERDINA HENDRICA LAMBERTA Arnolds BOLK

get. de ouders


HENRICUS LAMBERTUS Arnoldsz BOLK

get. de gr.moeder Maria Catharina Domna


PHILEPINA MARIA Arnolds BOLK

get. de ouders


HENRICUS LAMBERTUS Arnoldsz BOLK

get. de ouders


PIETER BRANDENBURG

In 1780 is er een aanstelling over voogden van de kinderen van Pieter Brandenburg, nadat die gestorven is. Reltje Dirks voor
Midsland en Cornelis Dirks voor West-Tersch.
Beroep: Collecteur


MARIA\MARIE CATHRINA Henricus\H. DOMNA

get. de vader, Philippina Domna H. = Hendericus


TRIJNTJE Pieters BRANDENBURG

get. de vader


HENRICUS Pietersz BRANDENBURG

get. de vader


AAFJE Pieters BRANDENBURG

get. de vader, Foekje Jans(=#4461)


IEMKE\IMKE\YMKE CORNELIS\C. de HAAN

C. = CORNELIS get. de vader, Lijsbet Cornelis


JAPKE JANS

get. de vader, Neeltie Cornelis


HITJE Iemkes de HAAN

get. Trijntje Cornelis (=#1263)


NEELTJE Hendriksz de VRIES

get. de vader, de moeij Martje Willems Ree (=#2923)
Volgens begraafboek is ze in 1804 geboren.


EGBERTUS Aukesz WOUWENAAR

Egbert werd ook Eppe genoemd.


ANTJE Jans FUERER\VURIE \ VUURER

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Lijsbeth Andries