Terschellinger DNA

Notes


JOB JACOBS SLUIJK

Beroep: Loodsman.


WILLEM CORNELIS DOEKSEN

Willem woonde op Kaard 3


DOUWE GOSSENS RIJKEBOER

Douwe liet in 1902 een nieuwe boerderij bouwen op Baaiduinen no 13. Getrouwd met Trijntje de Graaf, bleef het echtpaar kinderloos. Nicht Ieme de Graaf (van Dirk Mattheus) bleek later bij hun te zijn ingetrokken. Die trouwde toen met Foppe Fries uit Oosterend. Toen Ieme overleed, hertrouwde Foppe met Trijntje Drijver van West. En zoals Teunis Schol opmerkte: Een Oosterender boer en een Schyljer boerin op een boerderij in Baaiduinen. Op zijn 65e verkocht Foppe de boel en ging rentenieren in de Torestraat op West. Zie Sml,dec.2002, blz 198.