Terschellinger DNA

Notes


WIJBRAND WILLEMS DOEKSEN

5 jaar na zijn trouwen liet hij een nieuwe boerderij op Baaiduinen no 2 bouwen. Maar vrekocht deze weer spoedig aan zijn broer Jan. Bron: Teunis Schol in Sml, Dec. 2002, blz 196.


JAN WILLEMS DOEKSEN

Jan Willems Doeksen nam een enkele jaren nieuwe boerderij op Baaiduinen no 1 over van zijn broer Wijbrand. Jan was tevens bakker en hij experimenteerde ook met het telen van bloembollen. Hij overleed in 1939 en Cor Bonne kocht toen de boerderij.
Nu is de boerderij in handen van Jan Atsma die er appartementen van bouwde. Bron: Teunis Schol in Sml, dec. 2002, blz 196.


DIEUWERTJE ALBERTS KUIPERS

Wordt ook Duurtje genoemd.


IEMKE GOSSEN RIJKEBOER

Iemke nam het huis in Hee no4, over van zijn vader in 1910.