Terschellinger DNA

Notes


BAREND\BARENT W. van der MEIJ.

2 SOUR S51


W. = WILLEMS/WILLEMSZ get. de vader, Gertie Barents(=#2899)


MEEKE\MEKKE\NEEKE HILLEBRANDS\HILBRANDS

2 SOUR S52


get. de vader, Neeke Alofs


WIILEM Baarentsz\Barentsz van der MEIJ

get. Sjoerd Douwes, Trijntje Wietses


ANTJE Baarents\Barents van der MEIJ

Sjoerd Douwes en dochter


HILLEBRAND Baarentsz\B. van der MEIJ

get. Grietje Sjoerds B. = Barentsz


CORNELIS Baarentsz\Barentsz van der MEIJ

get. Trijntje Wietses


CORNELIS Baarentsz\Barentsz

get. Trijntje Wietses


WILLEM BARENTS\BARENTSZ van der MEIJ

1 _AKAN waarschijnlijk !
2 SOUR S341


woonpl. Midsland


GEERTJE\GERTIE GERRITS

2 SOUR S342


woonpl. Midsland


GERRIT WILLEMS van der MEIJ

2 SOUR S31


get. Trijntje Claas


HILBRAND ALOFS\ALOFSZ

2 SOUR S145


Genoemd als ouderling in Midsland in 1737


ANTIE \ ANTJE LEENDERTS

2 SOUR S145


woonpl. Midsland
Na in 1745 getrouwd te zijn, was Antje het volgend jaar al weduwe.Zie RAL, inv.nr. 6988, dd. 06-05-1746.


HILLEBRAND Baarentsz\B. van der MEIJ

get. Grietje Sjoerds B. = Barentsz


ABBE Klaas BOER

get. Pietje Pieters


HENDERIK\H. TJERKSZ STRANTJERT\STRANTJES

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. H. = HENDRIK get. de vader


GERTJE Baarents\Barents van der MEIJ

get. Leendert Willems, Trijntje Wietses


LEENDERT BARENDS\BARENTSZ van der MEIJ

2 SOUR S23


get. Hiltje Sjoerds woonpl. Midsland


GRIETJE\GRIETTIE TIJAARDS\TJAARDS BOER

2 SOUR S23


woonpl. Landerum get. Marij Tjeerds


BAREND\BARENT LOLKES HOFKER

2 SOUR S7


woonpl. Nes (Ameland)


AALTJE WILLEMS ZEIJLEMAKER\ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Catharina Israel