Terschellinger DNA

Notes


PIETER JANSZ MIER

Pieter was taxateur van verscheidene Terschellinger boedels en anbtenaar van de Burgerlijke Stand en was de tweede man van Bartje Rijkeboer.


BATTJE GOSSENS RIJKEBOER

Battje (of Bartje) woonde op Hee no 6, nadat vanaf 1812,( mogelijk daarvoor al) haar ouders daar al woonden. Haar zoon Doeke Doekesz met zijn vrouw, trokken na het overlijden van Bartje en haar tweede man Pieter toen als hoofdbewoners in dat huis en daarna was Doeke toen hij voor de tweede maal trouwde met Alida Swart de laatste Rijkeboer in deze oude familieboerderij. Want rond 1915 toen Doeke was overleden, verkocht Alida de boerderij aan Cornelis van Zwol en Trijntje Mier.
Vervolg : zie Cornelis v.Zwol #