Terschellinger DNA

Notes


KLAAS HILBRANDS van der MEIJ

Klaas liet in 1852 een nieuwe boerderij bouwen op Baaiduinen no 32. Zijn schoonzoon Key ( Cornelis) de Zeeuw, getrouwd met Nienke (Trijntje), namen in 1904 het over van de erven, nadat Klaas en Martje overleden waren. En toen die overleden waren, kwam het in handen van de famileis Boersma, Koot, van de Bos en van der Wal, bewoners en Horeca exploitanten van deze boerderij.


KLAAS HILBRANDS van der MEIJ

Klaas liet in 1852 een nieuwe boerderij bouwen op Baaiduinen no 32. Zijn schoonzoon Key ( Cornelis) de Zeeuw, getrouwd met Nienke (Trijntje), namen in 1904 het over van de erven, nadat Klaas en Martje overleden waren. En toen die overleden waren, kwam het in handen van de famileis Boersma, Koot, van de Bos en van der Wal, bewoners en Horeca exploitanten van deze boerderij.


TEEKE CORNELIS EWOUDS

Teeke en Nienke Ewouds lieten de boerderij annex herberg in ca 1910 langs de Hoofdweg 17 in West bouwen. Nadat ze overleden waren stelden de erven het te koop voor Fl 12.500,- . Nieuwe eigenaar werd de familie Mook . Zij verbouwden de boerderij tot pension en daarna werden de families de Snoo en Jansen eigenaar van de Witte Hoeve. En tegenwoordig heet het "Isola Bella" . Bron: Teunis Schol in Sml., mrt. 2002, blz 22.


MARTINUS PIETERS KOOIJMAN

De boerderij van hem en zijn vader Pieter Kooijman stond op de Oosterburen nr 6. Dat was in ieder geval nog zo rond 1920. Nu is een levensmiddelen bedrijf gevestigd


MARTINUS ARIENS VERMEULEN

Martinus werd de nieuwe eigenaar van de vrijwel nieuwe boerderij van Leendert Hendrik Smit, die in 1865, naar Amerika vertrok.
Na het overlijden van Tinus in 1893 werd zoon Frederik zijn opvolger. Hij was tevens vaste bessenrijder van de cranberrys van af de plukplaats naar de schuren van Cornelis Bloem. Kort na de oorlog werd de vervallen boerderij, de "Frederiks hoeve" aangekocht door Pieter Gorter en Arie van Kesteren (compagnons) maar bleven slechts kort eigenaar. De nieuwe eigenaar werd Diemer Fopma en die stichtte hier de eerste Terschellinger restaurant-boerderij onder de naam "de Drie Grapen" en verwierf grote faam bij gasten en eilanders.
Bron: T.Schol in Sml 2003, nr 2, blz 72.