Terschellinger DNA

Notes


HERMANUS van LEUNEN

Deze Hermanus is vermoedelijk een zoon van Johannes Jacobus en Wietske Schroo. Getrouwd rond 1885 ?