Terschellinger DNA

Notes


PIETER WILLEMS SMIT

In één der woonkamers van de boerderij 't Jit in Formerum Zuid 7 vond de schrijver van het boek Boerderijen op Terschelling, Arjen Kok, (zie blz.48) een merklap van de familie Pieter Willems Smit, waarvan het oudste kind verkeerd gelezen is; dat moet Jetske zijn, ipv Detrke. Althans volgens de gegevens uit de Burg.St.


AALTJE SILTJES SMIT

Aaltje in 1852 overleden . Haar man hertrouwde met Grietje, haar zuster. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 170.


CORNELIS GERRITS RUIJG

Zijn moeder was in 1852 overleden. Zijn vader hertrouwde met de zuster van zijn moeder. In 1873 ging Cornelis met zijn broer
Siltje naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 170.