Terschellinger DNA

Notes


PIETER JANS de BREED

2 SOUR S7


wedn. woonpl. West-Tersch.


AALTJE WILLEMS ZEIJLEMAKER\ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de gr.moeder Catharina Israel


JAN Pietersz de BREED

2 SOUR S7


get. de moeij Fokel Willems Zeijlemaker(=#5945)


AAGJE\AAGTJE* Pieters de BREED

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Fokel Willems Zeijlemaker(=#5945)


WILLEM Pietersz de BREED

2 SOUR S7


get. de moeij Antje Willems Zeijlemaker(=#4125)


KLAAS Pietersz de BREED

2 SOUR S7


get. de vader


WILLEM HENDRIKSZ ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


get. Neel Hendriks woonpl. West-tersch. wedn.


KLAAS MOLENAAR

woonpl. Petten
In 1807 was Klaas 500 gln schuldig aan Tjebbe Wiggeles Swart, voor een gekochte schuit, bevaren door Pieter de Breed.


ANTJE BARENDS HOFKER

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Fokeltje Willems


PIETERTJE Klaas MOLENAAR

get. de vader, de moeij Fokeltje Willems Zeijlemaker


GUURTJE Klaas MOLENAAR

get. de vader, de gr.moeder Aaltje Willems Zeijlemaker(=#787)


GEERTJE\GEERTJEN KLAAS TOP

get. de vader


KLAAS Pietersz TOP

get. de moeij Liesbet
Klaas was getrouwd in ca 1720 met Mary Hendricks, kregen drie kinderen en Klaas was als Commandeur in 1730 met een zeer rijke buit terug gekomen in Amsterdam. Zijn reders schonken hem een prachtige zilveren beker voor deze prestatie. Kort daarop
overleed Mary Hendricks. en Klaas trouwde in 1731 opnieuw. Die beker is teru gevonden in in een museum in America en staat
afgebeeld in It Baeken, 1977, blz 20-34, met alle bijzonderheden er om heen.Zie ook art. van P.Dekker in It Beaken 1975, nr 3.
Hij bezat 2 huizen in de Torenstraat op West. het noordelijkste huis grensde aan de tuin van het raadhuis en werd in 1732 door Alof Cornelisz gekocht van de erven Claas Top en Marij Hendriks.
Het andere huis bewoonde hij zelf, in 1735 was het in bezit van zijn erven. In 1770 kocht Neke Pieters, wed.v. Rommert Aaltjes


PIER Klaasz TOP

get. de vader, Tiettje Klaas


TRIJNTJE Klaas TOP

get. de vader


ANTJE HESSELS

2 SOUR S8


10-02-1746 (weesboek). Antje koopt in 1761 een huis in de Molenstraat 62 van Anne Cornelis (# 550). ze trouwt (of is getrouwd) met hendrik Magnus en krijgen 4 kinderen. De oudste, Maaike Hendriks trouwt met Cornelis Adriaans Tot


CORNELIS ADRIAANS\ADRIAANSZ TOT

woonpl. West-Tersch. wedn.
Hij bezt een huis in de Torenstraat.


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTJE BARENDS\B.OLVERTS

get. de gr.vader Adriaan Frank (=nr. 82) 01-12-1748 (weesboek): rekening van de voogden van.......... woonpl. West-Tersch. B. = BERENDS
In 1762, verkoopt haar grootmoeder Trijntje Hessels het huis van Trijntje Barends voor 398 gld aan Pieter Tjebbes en die weer drie jaar later voor fl 450 aan Tjebbe Ysbrands Tjebbes. Het betrof het huis Molenstraat 67. Zie S.m.l. 1998, no 4, blz 186.
In 1759 ontving Trijntje een legaat van Marretje Bonk ( # 18247) in de vorm van een half huis, waarin ze thans woont en klederen, sieraden en 500 gld.


BARENT HEPKES

woonpl. Oldeboorn


TIETJE\TIETJEN HENDRIKS

woonpl. Midsland


BARENT TEUNESZ\TEUNISZ

woonpl. Amak (Alaska?)


GRIETIE\GRIETJE IDSES JONKERS

woonpl. Midsland


BATJE barents

get. Aaltien Cornelis


IJS barents

get. Aaltie Cornelis