Terschellinger DNA

Notes


ANDRIES ANDRIES BOS

Andries en Trijntje woonden op Landerum nr 18 en nadat ze in 1852 trouwden, hebben ze daar hun 60 jarig huwelijk in 1912 kunnen vieren. Een mooie foto van het toen zeldzame paar stond destijds in het weekblad "de Prins" . Hun zoon Rijn was er zijn levenlang boer, tot hij in 1946 in het diaconiehuis op West werd opgenomen. en hij overleed op 25-10-1949 in Franeker.
(Rijn staat niet bij de kinderen van Andries en Trijntje omdat hij nooit trouwde, tenzij hij elders trouwde, en daardoor niet in de huwelijksacten voorkwam en zodoende niet kon" meespelen" aan de opzet van de familie-relaties op Terschelling, die juist van de gegevens van de trouwboeken van Terschelling zijn uitgegaan)
Bron: Teunis Schol in Sml 2003, nr 4, blz.184.