Terschellinger DNA

Notes


JACOB ARENDS ROOS

Begin Sept.1865 emigreerde hij met zijn 2e vrouw naar Amerika


WILLEM KOOIJMAN

Wonend te Monnikendam


CORNELIS HILLES ZORGDRAGER

Kille van Hille werd hij genoemd en was eigenaar van de boerderij op Baaiduinen no 55. Zijn dochter Maamke troude met
Petrus Josephus van Campen en deze Piet werd na het overlijn van zijn schoonouders eigenaar van huis en erf. Piet was een omsterden figuur en trouwde oa. 4x en Maamke was zijn 3e vrouw. Een paar maal stond zijn huis in brand en beide malen kon de brandweer erger voorkomen. Hij bleek echter goed verzekerd. Aldus de Harl. Courant.


GERRIT HILLES ZORGDRAGER

Gerrit zette het landbouw-en fruitkwekersbedrijf van zijn vader voort. Na zijn overlijden verkocht zijn weduwe Japke Boer boerderij en erf aan ene Johannes Bakker uit Rijswijk. Die startte met zijn vrouw een pension op Terschelling. In de oorlog werd Bakker benoemd tot burgemeester. In 1945 overleed hij en zijn zoon Sjoert zette het bedrijf nog korte tijd voort. Jan Davids Smit
en zijn vrouw Martje Willems de Graaf warn de volgende bewoners van Westerkeyn. (zie verder bij Jan Groendijk)
Bron: Teunis Schol in Sml, 2003, nr 4, blz 181.