Terschellinger DNA

Notes


TEUNIS PIETERS BAKKER

Teunis woonde op de Dorreveldweg nr 26 in het kleine boerderijtje dat in 1866 gebouwd werd.Hij emigreerde later met zijn gezin naar Vlieland. Aldus T.Scol in Sml 2003, nr 2, blz 72.


FOPPE DIRKS de GRAAF

Woonden in Kinnum en vertrokken in 1867 naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 177.


DIRK DIRKS MUIJSKENS

Ze woonden op Kinnum. Vertokken in 1892 naar Noord Amerika. Zie S.m.l. 1991, no 3, blz 178.