Terschellinger DNA

Notes


HENDRIK JACOBS STARRENBURG

Hendrik werkte bij de gasfabriek op West en werd bekend al "Hendrik de gasfitter" In de jaren 20 was hij één der eerste badmeesters bij het badhuis van paal 8. Zie Teun Schol in Sml, mrt 2003, blz 40.


RIJN JORTS SMIT

"Rijn van Trien" kwam kwam pas in 1941 in het bezit van zijn moeders boerderij, nadat deze zich te oud voelde voor de bedrijfsvoering. Een jaar later kwam hij in het bestuur van de Stoomzuivelfabriek en in 1945 werd hij voorzitter. Na zijn aftreden in 1964 werd hij erevoorzitter. In 1968 werd zijn neef Jaap lid van de fabriek en nam het bedrijf gefaseerd over.