Terschellinger DNA

Notes


CORNELIS TJAARDS BOER

Cornelis was de laatste bewoner van de boerderij op Landerum nr 42, voor deze werd afgebroken in 1961. Hij was toen weduwnaar van Trijntje Kuiper en pachtte samen met Reijn en Cees buren deze boerderij. Aldus Arjen Kok in "de Terschellinger boerderijen".


CORNELIS ANDRIES BOS

Cornelis Andries Bos zoals hij officieel heette, maar Anke Bos Kei werd genoemd en Baukje Gossen Smit ochten in 1897 een perceel bouwland van de erven Jan Iemke Roos en lieten er een boerderij bouwen, Het heet nu Landerum 34. Kei was in 1896 één der oprichters van de zuivelfabriek "de Toekomst" in Formerum Na hem boerden zijn beide vrijgezellenzoons Gerrit en Gossen op de ouderlijke boerderij. Omdat ze vrijgezel waren heb ik van het beiden geen gegevens over geboortejaar, omdat ze niet in de huw.registers van de Burg.Stand van Terschelling voorkomen. Zie meer over hen bij Teunis Schol in Sml maart 2004, blz 15. In 1962 kwam neef Willem de Boer in het bedrijf en naam de gehele boerderij over.