Terschellinger DNA

Notes


BINDERD\BINDERT HARMENS MEYER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. de moeij Antje Binderts
Eegje is jong overleden.


TRIJNTJE\TRYNTJE RUURDS\RUURTSZ

2 SOUR S7


woonpl. Kaart


HARMEN GERRITS\G. MEIJER\MEYER BAKKER

2 SOUR S164


G. = GERRITSZ get. de gr.moeder woonpl. West-Tersch. testament 27-09-1796 6959
vermoedelijk slaat de achternaam Bakker op zijn beroep; Hij bleek inderdaad bakker geweest te zijn
Testament van Harmen: Ral, inv. nr.6990, dd15-03-1796. Harmen kocht een huis in de Lange Buuren van Paulus Biman, ook een bakker. En deze had het in 1724 gekocht van Teekje Lourens. Bron: J.v.Dieren in Sml juni 2001, blz 81.


ANTJE TEUNIS

2 SOUR S167


waarschijnlijk


TEUNIS Harmensz MEYER BAKKER

get. de oude meu Antje Binderts


GERRIT Binderdsz\Bindertsz MEYER

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Grietje Harmens . Woonplaats West Terschelling


AALTIEN\AALTJE ARIJENS\ARJENS

woonpl. Oosterend. Het zou dezelfde Aaltje kunnen zijn die onder # 696 staat.


RUURD\RUURT Binderdsz\Bindertsz MEYER

2 SOUR S7


get. de moeij Grietje Harmens


MARIA Tjallingius BRANDENBURG

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Maria Domna(=#3482)


RUURD\RUURT Binderdsz\Bindertsz MEYER

2 SOUR S7


get. de moeij Grietje Harmens


NEEKE Dirks SWART

get. de vader


BINDERT HARMENS

2 SOUR S56


Testament 11-08-1700 voor not. Hendrik Rosa te Amsterdam. Volgens Jan v.Dieren werd in 1744 opnieuw een terstament gemaakt en zes jaar later maakte Antje een aanvulling hierop en werd daarbij verwezen naar het testament van 1700.
Woont op Schenneburen no. 56. op West. Zie Sml.no.1, 1999. blz. 15
In 1728 komt hij voor op de kadaster meetlijsten van Formerum, Oost en regio Landerum, Seerijp en Kinnum.
In een schepenacte van 20-01-1712, inv.nr.1 ; RA 4793. komt hij ook voor.


ANTJE DIRKS

2 SOUR S57


woonpl. West-Tersch. testament 07-12-1750 6949


BINDERT HARMENS

2 SOUR S56


Testament 11-08-1700 voor not. Hendrik Rosa te Amsterdam. Volgens Jan v.Dieren werd in 1744 opnieuw een terstament gemaakt en zes jaar later maakte Antje een aanvulling hierop en werd daarbij verwezen naar het testament van 1700.
Woont op Schenneburen no. 56. op West. Zie Sml.no.1, 1999. blz. 15
In 1728 komt hij voor op de kadaster meetlijsten van Formerum, Oost en regio Landerum, Seerijp en Kinnum.
In een schepenacte van 20-01-1712, inv.nr.1 ; RA 4793. komt hij ook voor.


EEGJE isbrands

get. de vader, Jantien Gossens(=#352) Ze is dezelfde als nr. # 833.


GERRID\GERRIT AARJENS\ARJENS MEIJER

2 SOUR S157


woonpl. West-Tersch. 22-10-1745 (weesboek) ; schipper.; Vermoedelijk was hij het die de puinhoop op de hoek van de Langebuurtstraat en de Torenstraat, na de brand van 1666, kocht voor fl 200,-- en er een herberg bouwde. Zijn weduwe,
zette de zaak door en de erven verkochten het aan Cornelis Pieters Kees (# 1690) en aan Jan Romkes (#5037)
zie verder bij Goverd Bergman (# 3162)
In Coopbrief van 01-09-1712 wordt zijn naam weer genoemd, Vermoedelijk is bovenstaande zijn kleinzoon (ca 1700- 1705 geboren) en dat bovenstaand verhaal op zijn grootvader slaat.
In 1741 koopt Gerrit een huis in de Molenstraat nr 82 en zijn zoon Harmen verkoopt het weer in 1762. Zie A.J.Zwaal in Sml sept,
1998, blz 128.


GRIETJE BINDERDS\BINDERS

2 SOUR S60


(weesboek 22-10-1745)


GRIETJE GERRITS MEIJER

2 SOUR S158


get. de vader


ALBERT REIJNDERS RODA\ROODE

2 SOUR S58


woonpl. West-Tersch.


ANTJE\ANTJEN BINDERTS

2 SOUR S58


wonpl. West-Tersch.