Terschellinger DNA

Notes


VROUWTJE DOEKES BRANDENBURG

in 1946, bij het huw van zoon Doeke, worden de ouders Ane Crnelis Bakker en Vrouwtje Brandenburg genoemd. In 1915, bij hun eigen huwelijk heten ze Arien Cornelis Bakker en Vokeltje Starrenburg.


TIJS DOUWES PALS

Tijs was landbouwer en woonde op de boerdrij Landerum nr 9. Zijn zoon Rijnder volgde hem op Zie verder bij hem.


CORNELIS CORNELIS de BOER

Vertok in 1868 met zijn vrouw naar Noord Amerika. Gerklijk met zij vader ? Zie S.m.l. 1991, no3, blz 169.


TIJS DOUWES PALS

Tijs was landbouwer en woonde op de boerdrij Landerum nr 9. Zijn zoon Rijnder volgde hem op Zie verder bij hem.


THIJS JELMERSZ

Gevonden in Coopbrief dd. 05-05-1677, RAL 4799/4. Deze brief was gericht aan zijn broer Tjalling Jelmersz. Het betrof de verkoop van het huis van Tjalling aan Thijs. Zie ook de opm. bij zijn zoon, # 11814. Thijs woonde op Formerum.