Terschellinger DNA

Notes


JAN ARIENS de BOER

Jan liet begin 20e eeuw de boerderij wat nu Landerum 20 heet, bouwen. Hij behoorde tot de grote boeren van Landerum. en molk in 1920 zelfs 4 koeienHij werd al snel na zijn lidmaatschap gekozen tot het bestuur van de zuivelfabriek. Teon hij op 73 jarige leeftijd uit de vereniging stapte, werd zijn boerderij mede bewoond door zijn dochter Aaltje en haar man Teunis Floris van Rees. Die voelden kennelijk niets voor het boerenbedrijf. Pas in de jaren 70 als kleinzoon Teunis een nieuwe ligstal achter de oude stal laatbouwen, krijgt het weer een agrarische functie. Op 15 aug. 1992 vond na een tragisch ongeval aan Teunis het leven en nam zijn zoon Erik het bedrijf over. Samen met Anita en de kinderen, bewoont hij nu de boerderij , die zijn overgrootvader liet bouwen. Zie Teunis Schol in Sml, maart 2004, blz. 13/14.