Terschellinger DNA

Notes


JAN IDES BAKKER

Contract tussen Jan Ides, zijn vrouw Imkje Jans en Ide Jans Bakker en zijn vrouw Neeltje Tijs. (Onderhoudscontract ?) zie Ral.
inv.nr. 6987, dd. 07-03-1721. ( Ingelast in de tekst: In 1698 was Jan ouderling in Formerum.) Jan werd ook Jan Ytjes genoemd.
Een jaar later was Imkje Jans weduwe, dan machtigt ze Adriaan van Gelder, man van haar kleinkind Trijntje Pieters, haar zaken te regelen. en wordt een inventaris gemaakt van haar boedel te Formerum: RAL, inv. nr.6987, dd. 18-09-1722..
Intussen nieuwe gegevens gevonden:Jan Ides (Ietjes) Bakker in een groot aantal coop-en Transportactes gevonden: tussen1672 en 1692 wordt hij in vele zaken betrokken, Ral, inv.nrs.4799/1tot7, en 4800/1tot3. In 1680 genmd in Oud Recht.Arch.
Maar ook wordt enkele malen een Jan Claes en Claes Jans Bakker genoemd. Na 1674 komt Jan Claes niet meer voor. En Claes Jansz leeft in 1728 nog. Maar aansluiting op zijn nazaten heb ik nog niet gevonden.
Ook heeft er nog een Andries Gabbes Bakker bestaan (1670 en 1674 genoemd).En als grondbezitters verspreid over het eiland: Jan Feddesz B., Jelle Jans B., Wijbrand Jansz B., Rette B., en Watse Ariensz B., Deze laatste is onder # 7689 te vinden
Maar... zijn ze wel van de familie Bakker ??? Mogelijk zijn een groot aantal (brood)bakkers van beroep er bij !


BARENT LEENDERTS

woonpl. Midsland. Volgens een lijst van ouderlingen was hij in Midsland in 1703 daar ouderling. In 1719 leefden ze nog. Ze worden beiden genoemd op 15-05 in het Oud Recht Archief. En op 21-02-1722 wordt Barend genoemd als commandeur op het buijsschip " de Groene Eenhoorn"


CORNELIS REINS ZILVIUS

Beroep: visserman


JACOB* JANSZ OEPKES

Mogelijk dezelfde als JACOB* JANSZ OEPKES (zelfde schrijfwijze)